Persbericht 19 juni 16:00

"Gratis treinaktie" Nederlandse aktivisten ondanks problemen nog steeds onderweg


- Leiden, 19 juni 1999 -

Een groep aktivisten uit Nederland van het zgn. Collectief zonder Geld is nog steeds per opgeeiste "gratis trein" onderweg richting Keulen, om daar deel te gaan nemen aan akties tegen de G8 bijeenkomst. De groep, die gisteren was opgestapt in Amsterdam, ondervond vanaf het begin problemen met de aktie. In Amsterdam al werd de groep de trein uitgeslagen door de spoorwegpolitie. In Utrecht werd gehergroepeerd en werd besloten gratis naar Brussel te reizen, om aansluiting te vinden bij ander gratis trein-aktivisten uit andere landen, ook op weg naar Keulen. Zowel vannacht als vanochtend, toen de aktivisten in een "gratis trein" naar Keulen wilden stappen, ontstonden er schermutselingen met de Belgische politie. Enkele mensen zijn gearresteerd, onder meer vanwege het trekken aan de noodrem.

Een uitgedunde groep is op dit ogenblik onderweg vanuit Brussel naar Keulen, en hoopt daar aan het einde van de middag aan te komen.

Het opeisen van gratis treinen door politieke aktivisten is in verschillende Europese landen al bijna een gewoonte geworden. Aktivisten in België, Italië en Frankrijk bijvoorbeeld reizen regelmatig gratis per trein naar internationale demonstraties. Zo arriveerde op 29 mei jl. een "gratis trein" met honderden aktivisten uit Frankrijk en België in Keulen, waar de groep deelnam aan de grote demonstratie tegen sociale uitsluiting, armoede en werkloosheid in het kader van de Eurotop. Vandaag en morgen reizen "gratis treinen" uit Frankrijk, België, Italië en zelfs Engeland richting Keulen. En dus ook vanuit Amsterdam.

De aktie van het Collectief zonder Geld is in eerste instantie bedoeld om de eis van "gratis treinen" naar internationale demonstraties kracht bij te zetten. Steeds meer belangrijke politieke beslissingen worden genomen op internationale bijeenkomsten. Demonstranten die een tegengeluid willen laten horen moeten veel geld betalen voor het openbaar vervoer, wat als gevolg van de oprukkende privatisering steeds minder openbaar, want steeds duurder wordt. Het interstedelijk Collectief zonder Geld vindt dit oneerlijk en eist dat demonstranten gratis naar dergelijke bijeenkomsten, zoals Eurotoppen en G8 overleggen, kunnen afreizen. Het Collectief wil dit recht afdwingen bij de NS en afspraken hierover maken, met het oog op toekomstige reisplannen van het Collectief.

De treinaktie wordt ook georganiseerd in het kader van de internationale protesten tegen de G8 bijeenkomst in Keulen. Tijdens deze bijeenkomst zal het neo-liberale economiemodel wederom als hoogtepunt van de beschaving worden verkocht. De economische globalisering, die door de G8 landen als "onvermijdelijk" en als een "uitdaging" wordt gezien, heeft funeste gevolgen voor het milieu en sociale verhoudingen wereldwijd. Met name de arme landen, uitgesloten van deze elitaire bijeenkomst, ondervinden de nadelen van het door G8 bejubelde economisch diktaat van privatisering, marktwerking en overheidssanering. Dergelijke zaken worden vaak gedwongen opgelegd door "bevriende" clubs als het IMF en de Wereldbank. De G8 bijeenkomsten zijn aldus een belangrijke schakel in het proces van wereldwijde kapitalistische uitbuiting en onderdrukking. De treinaktivisten zullen aan de protesten tegen de G8 deelnemen.

Einde persbericht.