Betaal geen schikkingsvoorstel!

Op 29 mei 1999 organiseerde het collectief zonder geld een "gratis treinaktie" naar de Eurotop in Keulen. Mensen die hieraan hebben deelgenomen weten dat dit doel helaas niet gehaald is.

Justitie vindt het kennelijk nodig de deelnemers aan deze aktie alsnog te straffen. Veel mensen hebben ineens een "schikkingsvoorstel" binnengekregen van 550 gulden, wegens het niet opvolgen van een dienstbevel.

Dit is natuurlijk absurd. De aktie was succesvol tot de Duitse plaats Emmerich, vervolgens is het treinstel met de aktievoerders weggerangeerd. De toezegging van de Nederlandse Spoorwegen, dat de aktievoerders door zouden kunnen rijden naar Keulen, werd niet nagekomen. Iedereen moest de trein uit en werd al snel omsingeld door Duitse robotpolitie. Na veel getouwtrek en gepraat kozen de aktievoerders eieren voor hun geld en werd een aanbod geaccepteerd van de NS om per (gratis!) trein teruggereden te worden naar Nederland. Wel moest iedereen zijn/haar identiteit laten opschrijven. Dit laatste met de uitdrukkelijke toestemming dat deze gegevens niet zouden worden gebruikt voor evt. vervolging.

Het "schikkingsvoorstel" dat veel mensen nu hebben ontvangen, is een duidelijke poging om mensen te ontmoedigen nog eens dergelijke akties te organiseren. Het past in de recente trend om wat minder brave akties harder aan te pakken.

Alleen daarom al moeten we dit "schikkingsvoorstel" natuurlijk niet pikken. Het collectief zonder geld heeft contact opgenomen met haar advocaat en laat het op een rechtszaak aankomen.

Betaal de schikking dus niet! Heb je zo'n schikkingsvoorstel gekregen, neem dan contact op met het Collectief zonder Geld, en we houden je op de hoogte van de juridische stand van zaken.

stuur een email naar het Collectief zonder Geld, te bereiken bij EuroDusnie.

eurodusnie@squat.net

achtergrondinformatie over gratis treinreizen: website Collectief zonder Geld