*** PERSBERICHT 23 NOVEMBER 1999 ***
Aktiegroep MayDay! i.s.m. het Interstedelijk Collectief Zonder Geld.

W.T.O. VLIEG OP!

Vandaag, 30 november, begint de millennium-vergadering van de Wereld Handels Organisatie (World Trade Organisation, WTO) in Seattle aan de Amerikaanse westkust. 5000 afgevaardigden van landen, bedrijven en lobby-groepen zullen daar bijeenkomen om nieuwe drastische maatregelen op het gebied van internationale economie te nemen. Maar ook tienduizenden demonstranten zijn naar Seattle getrokken om tegen de WTO te protesteren. Over de hele wereld wordt tegelijkertijd vandaag actie gevoerd door mensen die niet naar Seattle kunnen of willen gaan, maar toch hun stem willen laten horen. Want de WTO is een steeds machtiger instrument van grote ondernemingen, rijke landen en de elite in de arm gemaakte delen van de wereld.
De schade die de WTO sinds z'n oprichting in 1995 (voortgekomen uit de GATT-onderhandelingen over handel en tarieven) veroorzaakt heeft is gigantisch. De WTO heeft één hoofddoel: onbeperkte vrijhandel. Dat wil zeggen dat alles dat de internationale handel beperkingen oplegt uit de weg geruimd moet worden. De WTO is de motor achter de economische globalisering, waarin alles gelijkgeschakeld wordt en alleen de 'sterkste' overeind blijft. De WTO propageert het einde van de politiek; landen kunnen bepaalde produkten niet meer de toegang weigeren (hormoonvlees!) en actiegroepen hoeven niet meer te proberen wetgeving op dat gebied te bereiken. Ook vakbonden, milieugroepen, etc. zullen machteloos worden. Vanwege de schade die er tot nu toe ontstaan is, hebben meer dan 1000 organisaties uit de hele wereld opgeroepen tot stopzetting van de activiteiten van de WTO. In plaats daarvan willen de rijke landen en grote ondernemingen (Nederland en de VNO-NCW voorop) de macht van de WTO in Seattle juist uitbreiden. Zo zal er voorgesteld worden dat de WTO ook investeringen zal omvatten (in plaats van alleen handel), dat er een regeling getroffen wordt die mogelijk maakt dat bedrijven 'eigenaar' worden van genetische constructies (dan worden bepaalde planten bijvoorbeeld eigendom van bepaalde bedrijven). En ook wordt er voorgesteld om een 'free logging agreement' af te spreken, waarmee grote houtbedrijven onbeperkt toegang krijgen tot wouden op de hele wereld. Tenzij ze gestopt worden!
Het verzet tegen de steeds grotere macht en vrijheid van multinationals om de wereld te vernielen en de mensen uit te buiten, neemt echter in razendsnel tempo toe. Omdat ze vandaag in Seattle ingrijpende beslissingen over internationale politiek en economie gaan nemen, die ook ons direct zullen treffen, willen we onze stem laten horen. Wij eisen een retourvlucht naar Seattle.
Enkele dagen geleden hebben we drie vliegtuigmaatschappijen melding gemaakt van onze wens: wij hebben Lufthansa, Northwest en United gevraagd om een charter klaar te zetten, die we om 12.30 uur zullen betreden. Niet geheel toevallig behoren de drie tot de hoofdsponsors van de WTO-top in Seattle. Vliegtuigmaatschappij Boeing is zelfs hoofdsponsor en heeft bijna een kwart miljoen aan de WTO cadeau gedaan. Als zij ervoor zorgen dat de WTO vergadert, moeten ze er ook maar voor zorgen dat de slachtoffers er hun stem kunnen laten horen.
WIJ EISEN EEN VLIEGTUIG NAAR SEATTLE. NU!

Als de charter niet beschikbaar is, nemen we genoegen met plaatsen in gewone lijnvluchten.
(ps: Vliegvelden als Schiphol zijn een van de grootste profiteurs van de economische globalisering. Zonder dat ons iets gevraagd wordt, worden hier vliegtuigen vol spullen binnengevlogen omdat ze elders een kwartje goedkoper gefabriceerd kunnen worden. Milieu of arbeidsomstandigheden doen er niet toe).

meer info: http://www.stelling.nl/wto